Frank_Beksinsky

17 tekstów – auto­rem jest Frank_Bek­sin­sky.

Wiel­kie słowa umierają młodo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 09:50

Życie to tyl­ko dos­ta­teczność istnienia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 kwietnia 2019, 01:59

Bez ciem­ności, światło nie miałoby po­wodów do jasności. 

myśl • 15 kwietnia 2019, 01:57

Przez­nacze­nie to su­ma przy­pad­ku i nieświadomości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 kwietnia 2019, 04:13

Karą za mil­cze­nie, jest zapomnienie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 12 kwietnia 2019, 03:05

Zbrod­nia ub­ra­na w sztukę, uczy po­kory do piękna. 

myśl • 12 kwietnia 2019, 02:42

Lu­bię nierozumieć. 

myśl • 3 kwietnia 2019, 11:54

Błędem jest założenie, że świat pocze­ka na nasze marzenia. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 kwietnia 2019, 06:09

Oczy to szkla­ne gro­bow­ce przeszłości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 kwietnia 2019, 23:16

Wiara czy­ni naiwnych. 

myśl • 1 kwietnia 2019, 11:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 09:50Frank_Beksinsky do­dał no­wy tek­st Wielkie słowa umierają młodo.  

15 kwietnia 2019, 01:59Frank_Beksinsky do­dał no­wy tek­st Życie to tyl­ko dos­ta­teczność [...]

15 kwietnia 2019, 01:57Frank_Beksinsky do­dał no­wy tek­st Bez ciem­ności, światło nie [...]

13 kwietnia 2019, 15:35silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przeznaczenie to su­ma przy­pad­ku [...]

13 kwietnia 2019, 04:13Frank_Beksinsky do­dał no­wy tek­st Przeznaczenie to su­ma przy­pad­ku [...]

12 kwietnia 2019, 03:05Frank_Beksinsky do­dał no­wy tek­st Karą za mil­cze­nie, jest [...]

12 kwietnia 2019, 02:42Frank_Beksinsky do­dał no­wy tek­st Zbrodnia ub­ra­na w sztukę, [...]

3 kwietnia 2019, 12:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st Błędem jest założenie, że [...]

3 kwietnia 2019, 11:54Frank_Beksinsky do­dał no­wy tek­st Lubię niero­zumieć.  

3 kwietnia 2019, 06:09Frank_Beksinsky do­dał no­wy tek­st Błędem jest założenie, że [...]